top of page
Anker 1

Praktisch

Mijn aanbod richt zich op middelenverslaving (alcohol, illegale drugs en medicatie) en gedragsverslavingen zoals gokken en gamen.

Mensen kunnen contact opnemen via telefoon of per mail.

Graag overleg ik eerst telefonisch om de vraag te verkennen en samen te bekijken of mijn aanbod passend is voor de hulp die gezocht wordt.

Als blijkt dat mijn aanbod een bijdrage kan leveren, dan nodig ik mensen uit voor een kennismakingsgesprek waarin we elkaar leren kennen en we de vraag verder verkennen.

Een gesprek duurt 50 minuten en kan doorgaan op maandag (ganse dag) of donderdag (ganse dag).

Gesprekken kunnen live doorgaan in Praktijkhuis Senses te Lier of online / beeldbellen.

tarief is 65 euro/gesprek. Een geplande afspraak graag ten laatste 24 u vooraf annuleren, zo niet wordt ze in rekening gebracht.

 

Als je een afspraak hebt om te beeldbellen, kan je via onderstaande knop rechtstreeks en beveiligd inloggen (best via google chrome). Je moet dan even op mijn virtuele deur kloppen en dan laat ik je op het afgesproken moment binnen.

Individuele therapie

Het verloop van een individueel proces is altijd anders en krijgt vooral vorm door wat mensen nodig hebben en hoe we daarrond samen een traject creëren. Ik werk dus graag op maat en op tempo van mensen.

Als iemand het engagement uitspreekt met mij een proces aan te gaan, begin ik met een verkenning van iemands situatie en de manier waarop het gebruik, de verslaving daarin vorm krijgt. 

Vanuit deze info visualiseren (schrijfbord, duplo-opstellingen) we de dynamieken die meespelen in het denken, voelen en handelen en trachten van daaruit te kijken naar welke mogelijkheden mensen ervaren om hier met kleine haalbare stappen invloed op te kunnen hebben. 

Ik zie spreken als het voorbereiden van actie en stimuleer mensen daarom om zaken uit te proberen, hun eigen veranderingsproces in handen te pakken en te kijken wat hen dit brengt.  

Als contextueel therapeut heb ik extra aandacht voor de kwaliteit van en de processen in de relaties van mensen en op welke manier deze invloed hebben op de verslavingsdynamiek. Want als we verslaving grondig analyseren, dan staat dat altijd in relatie tot … relaties.

Mensen kunnen beroep doen op mijn aanbod in verschillende stadia doorheen hun veranderingsproces. Zo kan ik, naast het standaard aanbod van individuele therapie, ook gecontacteerd worden als mensen beginnend overwegen iets te willen doen aan hun gebruik / verslaving, als ze na een opname op zoek zijn naar nazorg, als ze ondersteuning vragen bij doorverwijzing, ...
 

Zowel kortdurende als langlopende begeleidingen zijn mogelijk.

Aandacht voor de omgeving

Ouders / broers / zussen/ partners / kinderen / vrienden met vragen zijn welkom om te spreken over de thema’s waar zij tegenaan lopen in het contact met een persoon die gebruikt of verslaafd is. Geregeld botsen we op onmacht, het voelen van geen invloed meer te hebben op iemand. Ook hier geloof ik dat beginnen spreken een sleutel is die past op de deur die toegang geeft tot mogelijke verandering. Ik verken de vraag en zoek met mensen naar wat zij nodig hebben om een weg te kunnen vinden doorheen de relatie met de persoon die gebruikt / verslaafd is. Ik heb alvast aandacht voor:

 • Uitleg over middelen, gedrags- en verslavingsdynamieken

 • Van onmacht naar positie innemen en meer kansen op invloed

 • Onderzoek van de relatie- en communicatiedynamieken

 • Leren helder communiceren

 • Leren op eigen grond staan

 • Mogen voor jezelf zorgen

 • Onderzoek van mogelijke hulpbronnen

 • ...

 

Ook bemiddelingsgesprekken tussen omgeving en iemand die gebruikt/verslaafd is zijn mogelijk (vb ouder(s) en kind - partners - ...)

Organisaties

Naast gespreksondersteuning heb ik ook een aanbod voor groepen of organisaties die hun weg zoeken doorheen het thema gebruik / verslaving.

 • Scholen kunnen beroep doen op mij voor ouderavonden rond gebruik, pubers, ouderschap – ontwikkelen drugbeleid – methodieksessies leerkrachten – klasgesprekken leerlingen - … .
   

 • Hulpverleningsteams ondersteun ik graag door het bijbrengen van basiskaders die hun handelingscompetentie kan vergroten in het omgaan met gebruik en verslaving. Eveneens kan hier het aanbod bestaan uit informatie, methodiekontwikkeling en uitwerken drugbeleid.
   

 • Bedrijven kunnen de vraag stellen mee een alcohol- en drugbeleid te ontwikkelen.
   

 • Alle andere organisaties kunnen eveneens de vraag stellen naar een groepsaanbod en dan wordt in overleg bekeken wat dat aanbod kan zijn.

 

Anker 2
Anker 3
Anker 4
beeldbellen
bottom of page